ประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการใช้บริการบริษัทให้เช่าเครื่องจักร

หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่คือต้นทุนในการจัดซื้อเครื่องจักรกลหนัก ค่าอุปกรณ์ก่อสร้างอาจมีราคาแพงมากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงการ นอกจากนี้ เฉพาะบุคคลที่มีทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นเท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติในการใช้งานเครื่องจักรเหล่านี้ได้ เช่าเครื่องจักรหลายบริษัทจึงตัดสินใจทำสัญญากับบริษัทให้เช่าอุปกรณ์เพื่อเช่าหรือเช่าอุปกรณ์หนัก ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคนควบคุมก็ตาม

เช่าเครื่องจักรเพื่อให้โครงการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ที่ใช้งาน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เครน รถบดถนน รถตักอุตสาหกรรม รถขุด รถตักตีนตะขาบ รถกระเช้าแบบบูม และรถแบคโฮ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุปกรณ์หนักพิเศษที่มักใช้ในสถานที่ทำงาน การซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดนี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ด้วยเหตุนี้และเหตุผลอื่นๆ อีกหลายประการ บริษัทเหล่านี้จึงมักเลือกที่จะใช้เช่าเครื่องจักรแทนที่จะซื้ออุปกรณ์ทันที ข้อดีประการหนึ่งของการเช่าคือลดค่าใช้จ่ายในการพังทลาย 

บริษัทให้เช่าเครื่องจักรที่มีชื่อเสียงจะจัดหาอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดให้แก่ลูกค้า ซึ่งให้บริการโดยช่างที่ผ่านการฝึกอบรมก่อนการเช่าแต่ละครั้ง เมื่อบริษัทต่างๆ ซื้อชุดอุปกรณ์ก่อสร้างมาเอง พวกเขาก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการบริการเหล่านี้เช่นกัน การเช่าไม่มีค่าบำรุงรักษาใดๆ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั้งหมดอยู่ภายใต้บริษัทให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง ผู้เช่าไม่จำเป็นต้องชำระค่าเสียหายเหล่านี้ และควรกำหนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญาเช่า

บริษัทที่มีชุดอุปกรณ์ก่อสร้างของตัวเองรู้ดีว่า

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงเพียงใด พวกเขาจำเป็นต้องจ้างช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้อุปกรณ์นี้ทำงานและปราศจากสนิม พวกเขาจำเป็นต้องมีน้ำมันและน้ำมันสำรองจำนวนมากตลอดเวลา ในกรณีของการซ่อมแซม พวกเขาจำเป็นต้องซื้อชุดเครื่องมือพิเศษและมีช่างประจำสถานที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้งาน นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องซื้ออะไหล่ เช่น ยางรถ ระบบไฮดรอลิกส์ และสกรูล่วงหน้า ควรซื้ออะไหล่เหล่านี้เสมอเมื่อซื้อเครื่องจักรกลหนัก เพราะมีโอกาสที่อะไหล่จะไม่สามารถใช้งานได้อีกหาก/เมื่ออุปกรณ์พังในอนาคต

เช่าเครื่องจักรไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ความรับผิดชอบในการจัดเก็บอุปกรณ์ที่เช่าเป็นของบริษัทให้เช่า สำหรับสิ่งนี้ พวกเขาจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทพิเศษที่พวกเขาจัดเก็บสินค้าคงคลัง บ่อยครั้งที่พวกเขายังจัดส่งอุปกรณ์ไปและกลับจากสถานที่ก่อสร้างของผู้เช่า การเช่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุน สิ่งนี้ทำให้ทุนธุรกิจของบริษัทเป็นอิสระ พวกเขาเสียค่าใช้จ่ายเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาต้องการอุปกรณ์เท่านั้น เงินที่พวกเขาประหยัดได้นั้นสามารถโอนไปยังส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจได้ นอกเหนือจากการเพิ่มทุนแล้ว การเช่าสามารถเพิ่มอำนาจการกู้ยืมของบริษัทได้