สอนนวดเพื่อเป็นนักนวดบำบัดมืออาชีพ

หากคุณมีพรสวรรค์ในการเยียวยา ตอนนี้เป็นเวลาที่จะเรียนรู้ที่จะเพิ่มพูนความสามารถของคุณในฐานะนักนวดบำบัด อุตสาหกรรมการนวดกำลังเติบโตและเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนสอนนวดและเรียนหลักสูตรการรับรองเพื่อเป็นนักบำบัดโรคที่ประสบความสำเร็จ การศึกษาจากโรงเรียนสอนนวดที่ได้รับการรับรองนั้นมีคุณค่าในวิชาชีพการนวดบำบัด บางคนเชื่อว่าการศึกษาอย่างเป็นทางการ การฝึกอบรม การรับรอง หรือใบอนุญาตไม่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้การนวด อย่างไรก็ตาม นักบำบัดโรคที่เรียนรู้ด้วยตนเอง

โรงเรียนสอนนวดที่ได้รับอนุญาต

จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ ดังนั้นเพื่อที่จะทำงานเป็นนักนวดบำบัดอย่างถูกกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการนวดบำบัดกำหนดให้คุณต้องสำเร็จการศึกษาอย่างเป็นทางการที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง นี่คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาการบำบัดจำนวนคนเข้าสู่วงการการนวดเพิ่มขึ้นทุกวัน โรงเรียนสอนนวดและโปรแกรมการนวดที่ได้รับการรับรองกว่า 300 แห่งมีให้บริการสอนนวด รัฐส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาต้องการการศึกษาและการฝึกอบรมจากโรงเรียนสอนการนวดที่ได้รับการรับรองหรือได้รับการรับรอง

รวมทั้งใบรับรองหรือใบอนุญาตสำหรับผู้เชี่ยว

สอนนวด
โรงเรียนสอนนวด

ชาญด้านการนวดบำบัด มีนักบำบัดโรคที่ผ่านการรับรองระดับประเทศมากกว่า ดังนั้น เพื่อให้เป็นนักบำบัดโรคที่ประสบความสำเร็จ คุณควรได้รับการศึกษาและการรับรองจากโรงเรียนสอนการนวดที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะช่วยให้คุณสอบเพื่อรับใบรับรองระดับชาติ สอนนวดหรือได้รับการรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเป็นนักนวดบำบัดในรัฐของคุณ นักนวดบำบัดส่วนใหญ่ รวมทั้งนายจ้างและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการนวดยอมรับว่าการเป็นนักบำบัดโรคที่ประสบความสำเร็จ ดีที่สุดคือการศึกษาระดับหนึ่งจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง

โรงเรียนวิชาชีพจัดให้มีการฝึกอบรม 250 หรือ 500 ชั่วโมง

ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ของการบำบัด และมอบทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่ร่ำรวยในด้านการนวดบำบัด นักบำบัดที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เข้าเรียนในชั้นเรียนการศึกษาต่อเนื่องจากโรงเรียนที่ได้รับการรับรองสำหรับการศึกษาต่อเนื่องโดยโรงเรียนสอนนวดให้การฝึกอบรมระดับเริ่มต้นในรูปแบบ/เทคนิคต่างๆ การฝึกอบรมขั้นสูงสำหรับรูปแบบเฉพาะ และการฝึกอบรมในการทำงานกับประชากรเฉพาะ

กำหนดให้นักบำบัดที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการรับรองต้องมีการฝึกอบรมอย่างน้อย อาศัยอยู่ในโลกของการนวดมาสิบสองปีแล้ว ฉันชอบมองไปรอบๆ เพื่อดูว่าโรงเรียนสอนนวดมีอิทธิพลต่อชีวิตหรือไม่ แน่นอนว่าชีวิตเดียวที่ฉันใช้เวลามากที่สุดคือการดูชีวิตของฉันเอง ฉันสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าการเป็นหมอนวดเปลี่ยนชีวิตฉัน ฉันเคยอยู่ที่บ้านแม่เป็นเวลาสิบห้าปีก่อนเข้าโรงเรียนสอนนวด ปัญหากับตัวอย่างของฉันคือ ณ จุดนี้ อาชีพใดๆ ก็ตามจะเปลี่ยนชีวิตฉันอย่างมาก ดังนั้นฉันจึงพบว่ามันยากที่จะตั้งเป้าหมายในเรื่องนี้