ความสำคัญของการตรวจสอบรับรอง

การตรวจสอบรับรองเหล่านี้มักดำเนินการโดยสมาชิกของทีมบำรุงรักษาหรือโดยเจ้าของบ้านเอง แต่ในบางครั้ง จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ เช่น เมื่อคุณไปซื้อบ้านหรือพิจารณาขายบ้านเพื่อที่คุณจะได้ อาจรู้คุณค่าที่แท้จริงของบ้านตลอดจนค่าเสียหายที่อาจซ่อนเร้นด้วยตาเปล่า การตรวจสอบรับรองพาณิชย์โดยทั่วไปจะดำเนินการปีละครั้ง และในอาคารขนาดเล็ก เช่น บ้าน สามารถทำได้บ่อยขึ้น ฝ่ายตรวจสอบจะบันทึกการทำงานผิดพลาดและความไม่สอดคล้องกันทั้งหมด และรายงานให้ผู้จัดการทรัพย์สินหรือเจ้าของบ้านทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

การตรวจสอบรับรองตลอดจนบริเวณของอาคาร

โรงรถใต้ดิน ระบบดับเพลิง ระบบลิฟต์ ระบบทำความร้อนและความเย็น ประปา ไฟฟ้า เครื่องกล หลังคา ช่องระบายอากาศ สถานที่ซักรีด ที่จอดรถภายนอก และปริมณฑลของทรัพย์สิน เป็นองค์ประกอบบางส่วนในรายการตรวจสอบรับรองของผู้ตรวจสอบ กว่าทศวรรษที่ผ่านมา กระบวนการตรวจสอบอาคารได้พัฒนาไปอย่างมาก กฎระเบียบของรัฐบาลที่เข้มงวดกำหนดนโยบายและข้อกำหนดด้านการรับรองของผู้ตรวจสอบรับรอง ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดความเสียหายและป้องกันการสูญเสียชีวิตเป็นหลัก เทคโนโลยีใหม่มากมายได้เกิดขึ้นในตลาดเช่นกัน

บริษัทต่างๆ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้แก่ผู้ตรวจสอบ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถประเมินผลอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยต้นทุนที่ต่ำลง หนึ่งในเทคโนโลยีดังกล่าวคือกล้องถ่ายภาพอินฟราเรด ทำงานโดยการตรวจจับความแตกต่างของอุณหภูมิและสามารถช่วยวินิจฉัยปัญหาได้ในหลายพื้นที่ ตรวจสอบรับรองเป็นตัวเปลี่ยนเกมในหลาย ๆ ด้าน และตอนนี้ผู้ตรวจสอบอาคาร ที่ปรึกษา และทีมซ่อมบำรุงสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นได้มาก

แต่สามารถจ้างช่างถ่ายภาพความร้อนเพื่อตรวจสอบรับรอง

แต่ละพื้นที่ที่ระบุโดยเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา ไม่ว่าจะเป็นอาคารให้เช่า อาคารพาณิชย์ หรือหน่วยอุตสาหกรรม เป็นเป้าหมายของเจ้าของทรัพย์สินทุกรายในการดูแลรักษาและยืดอายุทรัพย์สินให้ยาวนานที่สุด การสแกนด้วยอินฟราเรดสามารถช่วยให้บริษัทลดรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยการระบุพื้นที่ที่มีปัญหาได้อย่างแม่นยำ เปลือกอาคารเป็นส่วนทางกายภาพของอาคารที่แยกสภาพแวดล้อมในร่มที่มีการควบคุมของอาคารออกจากสภาพแวดล้อมภายนอก

รองรับโครงสร้างของอาคารและยังมีบทบาทสำคัญในการไหลของพลังงานและวัสดุเช่นอากาศและน้ำ ส่วนประกอบต่างๆ เช่น พื้น ประตู หน้าต่าง หลังคา และผนัง ประกอบด้วยเปลือกอาคารทั้งหมด วิธีการตรวจสอบทางกายภาพมักใช้ในการตรวจสอบซองจดหมายของอาคาร แต่มีข้อเสียบางประการ เช่น มีราคาแพงและใช้เวลานาน ที่สำคัญกว่านั้น ความแม่นยำมักถูกล้อมรอบด้วยความไม่แน่นอน ในทางกลับกัน เทคนิคการตรวจสอบรับรอง เช่น การสำรวจประสิทธิภาพของเปลือกอาคารอินฟราเรด ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบยืนยันได้