สิ่งที่ควรระมัดระวังในมาตรฐานการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

มีปัญหามากมายที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ระหว่างการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพียงแค่ติดตั้งหม้อแปลงในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง สามารถหลีกเลี่ยงหรือลดปัญหาและอันตรายด้านความปลอดภัยหลายประการได้โดยคำนึงถึงปัจจัยบางประการขณะวางตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า ก่อนติดตั้งและเชื่อมต่อ ในทำนองเดียวกัน ตำแหน่งอาจมีผลต่อการตั้งค่าหม้อแปลงไฟฟ้า และสิ่งที่ควรระมัดระวังในอนาคตมาตรฐานการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

ตามมาตรฐาน ANSI, NEMA และ IEEE มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรองการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยตลอดจนระบบจ่ายไฟที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้า การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งที่พบได้ทั่วไปแต่ซับซ้อน ซึ่งทำให้เกิดความสับสนอย่างมาก

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่ควรคำนึงถึงระหว่างการติดตั้ง

เมื่อกำหนดขนาดอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (OCPD) และตัวนำพันธะและการต่อสายดินการติดตั้งระบบไฟฟ้าจำนวนมากอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายในแง่ของข้อกำหนดของ NEC และหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถยกระดับความท้าทายนั้นไปสู่ระดับใหม่ได้ การติดตั้งที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมหม้อแปลงไฟฟ้าจะช่วยให้แน่ใจว่าตัวนำและอุปกรณ์มีขนาดเหมาะสม ได้รับการป้องกัน และยังจัดการกับปัญหาการต่อสายดิน การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้จากการป้องกันที่ไม่เหมาะสมหรือขนาดตัวนำไฟฟ้า รวมทั้งไฟฟ้าช็อตจากการต่อสายดินไม่เพียงพอบทความนี้จะให้ภาพรวม

หม้อแปลงไฟฟ้าโดยย่อของข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่ควรคำนึงถึงระหว่างการติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ภายนอกอาคารและในอาคาร และสำหรับหม้อแปลงชนิดแห้งและแบบเติมของเหลวแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการติดตั้ง แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าที่สำคัญมีดังต่อไปนี้การต่อ หม้อแปลงไฟฟ้าสายดินถาวรเมื่อวางหม้อแปลงไว้อย่างถาวรก่อนทำการตรวจสอบเพิ่มเติมและก่อนประกอบเครื่องถังควรต่อสายดินถาวรด้วยกราวด์ถาวรที่มีขนาดถูกต้องและติดตั้งอย่างเหมาะสมความชื้นไม่อนุญาตให้เข้าถึงช่องเติมของเหลวของหม้อแปลงไฟฟ้า https://www.thaipatanakit.co.th/

เป็นสิ่งสำคัญมากที่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ใช้ในการจัดการกับของเหลว

ในสภาวะที่มีความชื้นหรือฝนตกมากเกินไป ตัวอย่างเช่น หากความชื้นเกิน 70% ควรสูบลมแห้งเข้าไปในช่องก๊าซอย่างต่อเนื่อง หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเติมของเหลวที่จัดส่งพร้อมกับไนโตรเจนในพื้นที่ก๊าซจะต้องถูกกำจัดหม้อแปลงไฟฟ้าโดยสูบลมแห้งเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีหากจำเป็นต้องดึงของเหลวที่เป็นฉนวนสำหรับการตรวจสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์สำหรับเก็บของเหลวที่สะอาดและแห้งในระหว่างการตรวจสอบและสำหรับการกรองของเหลวก่อนเติมถัง

เป็นสิ่งสำคัญมากที่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ใช้ในการจัดการกับของเหลว หม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องสะอาดและแห้งเช่นกัน หากเคยใช้อุปกรณ์นี้กับของเหลวประเภทอื่น หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสให้ทำความสะอาดสิ่งของที่ปนเปื้อนทั้งหมด เมื่อคุณเอาของเหลวออก ระดับของของเหลวไม่ควรอยู่ต่ำกว่าด้านบนของขดลวดการ บำรุงรักษาแรงดันหม้อแปลงไฟฟ้าที่บรรจุของเหลวอาจถูกเก็บไว้นอกอาคารเมื่อส่งมอบ ต้องรักษาแรงดันแก๊สให้เพียงพอเพื่อให้มีแรงดันบวก 1 psi ถึง 2 psi ตลอดเวลา