คอนโดรามคำแหงกลายเป็นทางเลือกที่ง่ายและสะดวกที่สุด

คอนโดรามคำแหงการซื้อคอนโดอย่างปลอดภัยการซื้อห้องชุดได้คอนโดรามคำแหงกลายเป็นทางเลือกที่ง่ายและสะดวกที่สุดสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเป็เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย คอนโดรามคำแหงชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของห้องชุดภายใต้ชื่อของตนเองได้ ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ห้ามชาวต่างชาติเป็นเจ้าของอาคารชุดในประเทศตราบเท่าที่กรรมสิทธิ์ในอาคารชุดนั้นไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49%) ของอาคารชุดทั้งหมดดังนั้น ชาวต่างชาติอาจซื้อห้องชุด

คอนโดรามคำแหงตั้งแต่หนึ่งห้องขึ้นไปได้ ตราบเท่าที่ไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49%) คอนโดรามคำแหงของจำนวนยูนิตทั้งหมดในอาคารชุดเงินทุนในการได้มาซึ่งทรัพย์สินต้องมาจากต่างประเทศในการซื้อทรัพย์สินตามกฎหมายกำหนดให้คนต่างด้าวชำระค่าห้องชุดในอาคารชุดเป็นสกุลเงินต่างประเทศด้วยเงินทุนจากต่างประเทศและบันทึกลง

สิ่งสำคัญมากสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อห้องชุดในอาคารชุด

ในธนาคารไทยโดยถูกต้องตาม “แบบธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” หรือ คอนโดรามคำแหงแบบฟอร์ม TT3 ต้องแสดงแบบฟอร์ม TT3 เมื่อลงทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในการดำเนินการนี้ คอนโดรามคำแหงชาวต่างชาติผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีกับธนาคารไทย หลังจากเปิดบัญชีแล้ว ผู้ซื้อต้องโอนเงินสกุลต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารไทย คอนโดรามคำแหงตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเหตุผลในการโอนมีวัตถุประสงค์เพื่อ “ซื้อคอนโดมิเนียม ขอแบบฟอร์มการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารขั้นตอนการซื้อคอนโดในประเทศไทยการค้นหาชื่อเรื่อง

เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อห้องชุดในอาคารชุด หรือการมีส่วนในกรรมสิทธิ์คอนโดรามคำแหงเพื่อพิจารณาว่ากรรมสิทธิ์ในอาคารชุดนั้นสะอาดหรือไม่ คอนโดรามคำแหงไม่ควรจำนองห้องชุดหรืออาคารและที่ดินที่อาคารชุดอยู่ นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวต่างชาติ/ผู้ซื้อจะทำธุรกรรมกับเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องสัญญาขาย สัญญาขาย คือสัญญาระหว่างผู้ขายกับชาวต่างชาติ/ผู้ซื้อ

สำนักงานที่ดินดำเนินการโอนโฉนดที่ดินให้เสร็จสิ้นการ ซื้อคอนโดในประเทศ

โดยที่ห้องชุดที่อยู่ภายใต้การขายจะถูกโอนจากกรรมสิทธิ์ของผู้ขายไปยังของผู้ซื้อในราคาคงที่ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันหลังจาก การประชุมจิตใจระหว่างสองฝ่ายการชำระเงิน คอนโดรามคําแหง ราคาถูกการปฏิบัติตามปกติในประเทศไทยคือให้ผู้ซื้อชำระราคาเต็มจำนวนตามข้อตกลงในการขาย ณ จุดนี้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะถูกโอนไปยังผู้ซื้อชาวต่างชาติการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ เมื่อชำระค่าห้องชุดในอาคารชุดเต็มแล้ว คู่สัญญาจะดำเนินการ

ให้สำนักงานที่ดินดำเนินการโอนโฉนดที่ดินให้เสร็จสิ้นการ ซื้อคอนโดรามคำแหงเป็นที่นิยมมากที่สุด หรือชุมชนรีสอร์ทอื่นๆ สยามลีเกิลเสนอคู่มือทางกฎหมายฟรีสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่ปรึกษากฎหมายของสมาคมอาคารชุดให้บริการโดยทนายความอาคารชุด ที่ปรึกษากฎหมายคอนโดรามคำแหงนั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของคณะกรรมการหรือสมาชิกคนเดียวของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง แม้ว่าทนายความมักจะสื่อสาร