10 เหตุผลที่คุณควรใช้รับแปลเอกสาร

หลายคนมักสงสัยว่าการใช้รับแปลเอกสารคุ้มหรือไม่ เราจะดู 10 เหตุผลว่าทำไมคุณควร

– จะให้บริการอย่างมืออาชีพ บริการที่จัดทำโดยหน่วยงานแปลมีความรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ พวกเขามีคุณสมบัติครบถ้วนในภาษาที่พวกเขาทำงานด้วย และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการแปลที่ดีที่สุด

– คุณสามารถใช้ทักษะอันมีค่าของพวกเขาได้ เมื่อคุณใช้หน่วยงาน คุณจะสามารถใช้ทักษะอันมีค่าของรับแปลเอกสารได้ ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องและอยู่ในบริบทที่ถูกต้อง

– คุณสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญได้ หน่วยงานจะสามารถให้บริการแปลเฉพาะด้านอุตสาหกรรมต่างๆ แก่คุณ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ การเงิน หรือด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะรับรองว่าเอกสารของคุณเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและสามารถใช้งานได้ตามที่ได้รับคำสั่ง

รับแปลเอกสาร

– ข้อมูลของคุณปลอดภัย โดยการลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงาน คุณจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณปลอดภัย NDA ป้องกันไม่ให้หน่วยงานพูดถึงข้อมูลใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารของคุณ

– คุณยังคงสงวนลิขสิทธิ์ เมื่อบัญชีของคุณได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว รับแปลเอกสารจะโอนลิขสิทธิ์ทั้งหมดของเอกสารกลับไปให้คุณ ลิขสิทธิ์รับประกันว่าจะไม่มีใครลอกเลียนแบบหรือขโมยเอกสารของคุณ และหากเกิดขึ้น คุณจะสามารถดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำความผิดได้

– การบริการที่คุ้มค่า แม้ว่าเอเจนซี่จะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับบริการนี้มากกว่านักแปลอิสระ แต่คุณจะได้รับแพ็คเกจเต็มรูปแบบซึ่งรวมถึง เค้าโครง การพิสูจน์อักษร และการแก้ไข นักแปลอิสระอาจไม่สามารถให้บริการเพิ่มเติมเหล่านี้ทั้งหมดแก่คุณได้ หรืออาจเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมสำหรับบริการดังกล่าว

– ปัจจัยมนุษย์ การใช้รับแปลเอกสารเป็นการเพิ่มปัจจัยมนุษย์เข้าไปด้วย การใช้คนแทนการแปลโดยใช้คอมพิวเตอร์ทำให้คุณสามารถเก็บอารมณ์และความแตกต่างของเอกสารไว้ได้ การแปลด้วยคอมพิวเตอร์มักจะให้ความรู้สึกทั่วไปและเรียบง่าย

– บริการทันเวลา ทีมงานที่หน่วยงานแปลจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับเอกสารที่แปลแล้วภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ต้องรอนานเกินความจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย นักแปลอิสระอาจเลื่อนกำหนดเวลาออกไปและมักไม่ผูกพันตามสัญญา

– บริการเพิ่มเติม รับแปลเอกสารด่วน บางบริการมีบริการเพิ่มเติม เช่น การแปลเว็บไซต์และแม้แต่ล่ามที่สามารถนำมาใช้ในคดีในศาลหรือเมื่อบริษัทของคุณมีนักลงทุนจากประเทศอื่น ๆ มาเยี่ยมเยียน

– ลูกค้าสัมพันธ์. หน่วยงานแปลทุกแห่งมีโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ที่จะช่วยให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งต้องเขียนใหม่หากคุณไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือรูปแบบของการแปลที่จัดส่งสนใจ

เพิ่มเติม https://www.translationfind.com/