การลงทุนคืออะไร

เหตุผลหนึ่งที่หลายคนล้มเหลว แม้จะเศร้ามากในเกมการลงทุนก็คือพวกเขาเล่นโดยไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ที่ควบคุมมัน เป็นความจริงที่ชัดเจนว่าคุณไม่สามารถชนะเกมได้หากคุณละเมิดกฎของเกม อย่างไรก็ตาม คุณต้องรู้กฎก่อนจึงจะสามารถหลีกเลี่ยงการละเมิดได้ อีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้คนล้มเหลวในการลงทุนก็คือพวกเขาเล่นเกมโดยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร นี่คือเหตุผลสำคัญที่จะต้องเปิดโปงความหมายของคำว่า ‘การลงทุน’ การลงทุนคืออะไร การลงทุนเป็นสิ่งที่มีค่าที่สร้างรายได้ เป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณต้องจดบันทึกทุกคำในคำจำกัดความเพราะมีความสำคัญในการทำความเข้าใจ

การลงทุน
bangkokbanksme

การลงทุนมีลักษณะสำคัญสองประการ

การครอบครอง ทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินทุกอย่าง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสองก่อนจึงจะสามารถเข้าเงื่อนไขเป็น การลงทุนได้ มิฉะนั้นจะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่การลงทุน คุณลักษณะแรกของการลงทุนคือ เป็นสิ่งที่มีค่า สิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสำคัญมาก ดังนั้นการครอบครอง ทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ไม่มีมูลค่าจึงไม่ใช่และไม่สามารถเป็นการลงทุนได้ ตามมาตรฐานของคำจำกัดความนี้ การครอบครอง ทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินที่ไร้ค่า ไร้ประโยชน์ หรือไม่มีนัยสำคัญ ไม่เป็นการลงทุน ทุกการลงทุนมีมูลค่าที่สามารถวัดปริมาณทางการเงินได้ กล่าวคือ ทุกการลงทุนมีมูลค่าเป็นตัวเงิน

คุณลักษณะที่สองของการลงทุนคือนอกจากจะเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วยังต้องสร้างรายได้อีกด้วย ซึ่งหมายความว่าจะต้องสามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของหรืออย่างน้อยก็ช่วยเจ้าของในกระบวนการทำเงิน ทุกการลงทุนมีความสามารถในการสร้างความมั่งคั่ง ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบและหน้าที่ นี่เป็นคุณสมบัติที่โอนไม่ได้ของการลงทุน การครอบครอง ทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของได้

หรืออย่างน้อยก็ช่วยเจ้าของในการสร้างรายได้

ไม่ได้เป็นการลงทุนและไม่สามารถเป็นการลงทุนได้ ไม่ว่ามันจะมีค่าหรือมีค่าเพียงใด นอกจากนี้ ทรัพย์สินใดๆ ที่ไม่สามารถมีบทบาททางการเงินใด ๆ เหล่านี้ก็ไม่ใช่การลงทุน ไม่ว่าจะแพงหรือแพงแค่ไหนก็ตาม มีคุณลักษณะอื่นของการลงทุนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับคุณลักษณะที่สองที่อธิบายไว้ข้างต้นซึ่งคุณควรคำนึงถึงเป็นอย่างมาก สิ่งนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าสิ่งมีค่าคือการลงทุนหรือไม่ การลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดเงินในความหมายที่เคร่งครัด

ช่วยสร้างรายได้ช่วยประหยัดเงิน การลงทุนดังกล่าวช่วยเจ้าของให้ประหยัดจากค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เขาจะต้องเสียไป แม้ว่ามันอาจจะขาดความสามารถในการดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าของผู้ลงทุนก็ตาม การทำเช่นนี้ทำให้การลงทุนสร้างรายได้ให้กับเจ้าของ แม้ว่าจะไม่ใช่ในแง่ที่เคร่งครัดก็ตาม กล่าวอีกนัยหนึ่ง การลงทุนยังคงทำหน้าที่สร้างความมั่งคั่งให้กับเจ้าของ/ผู้ลงทุน