เสาเข็มไมโครไพล์ของคุณจำเป็นต้องซ่อมแซมหรือไม่

 

การทำความเข้าใจสาเหตุของการเสาเข็มไมโครไพล์เป็นขั้นตอนแรกในการตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับบ้านของคุณ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของบ้านที่ไม่เพียงต้องเข้าใจเหตุผลในการเสาเข็มไมโครไพล์เท่านั้น แต่ยังต้องเข้าใจข้อจำกัดของการซ่อมแซมดังกล่าวด้วย เจ้าของบ้านต้องรู้ว่าต้องติดต่อใครเพื่อทำการเสาเข็มไมโครไพล์ มีวิธีการและวิธีแก้ปัญหามากมายที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจอย่างถูกต้องสำหรับบ้านและครอบครัวของคุณ การซ่อมแซมฐานรากหมายถึง ศิลปะในการหนุนหรือทำให้โครงสร้างมั่นคงซึ่งย้ายจากการออกแบบที่สร้างขึ้นมาแต่เดิม

เสาเข็มไมโครไพล์ปัจจุบันเข้าไปในชั้นดิน

ชั้นดินที่ลึกและมั่นคงกว่าดินปัจจุบันที่ฐานวางอยู่ ทำได้โดยการให้การสนับสนุนเพิ่มเติมจากฐานรากหรือกำแพงปัจจุบันผ่านท่าเทียบเรือหรือจุดยึด วิธีการเสาเข็มไมโครไพล์ ได้แก่ แท่นดัน พุกเพลท พุกเกลียว หรือเสาเข็มเจาะคอนกรีต บุคคลที่รับผิดชอบในการออกแบบและจัดทำวิธีการเหล่านี้ ได้แก่ วิศวกรฐานรากและผู้รับเหมาเสาเข็มไมโครไพล์ วิศวกรฐานรากมีหน้าที่ในการประเมินโครงสร้างที่เป็นปัญหา จากนั้นจึงจัดทำข้อเสนอสำหรับการออกแบบของเขา

โดยทั่วไป วิศวกรจะแนะนำผู้รับเหมาเสาเข็มไมโครไพล์เพื่อดำเนินการตามแผนการซ่อมแซมที่เสนอไว้ จากนั้นลงนามในแผนนี้เมื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานของคุณเสร็จสิ้น แม้ว่าวิศวกรไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมตามกฎหมายเสมอไป แต่ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งที่มีการดำเนินการเสาเข็มไมโครไพล์ สภาพดินไม่เพียงพอเกิดจากปัจจัยหลายประการ ด้วยพื้นที่ก่อสร้างที่เหมาะสมกลายเป็นสิ่งที่หายากมากขึ้น ผู้สร้างบ้านจำนวนมากจึงสร้างบ้านบนพื้นที่ที่น้อยกว่าในอุดมคติ ล็อตย่อยเหล่านี้มีสภาพดินไม่เพียงพอที่จะรองรับโครงสร้างต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีบ้านที่สร้างขึ้นบนดินที่กว้างใหญ่

เสาเข็มไมโครไพล์ซึ่งหดตัวและบวมขึ้นเมื่อปริมาณน้ำฝนและความชื้นเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเงื่อนไขเหล่านี้ ต้องใช้ผลิตภัณฑ์รองพื้นรองพื้นเพื่อรองรับจากชั้นที่ลึกกว่าซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากระดับความชื้นที่ผันผวน การสนับสนุนนี้เป็นแนวทางในการยกบ้านให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และป้องกันการตั้งถิ่นฐานเพิ่มเติม แผ่นพื้นบนฐานเกรดหรือฐานรากและคานมีความอ่อนไหวต่อดินที่อ่อนแอหรือขยายตัวมากที่สุด

เนื่องจากธรรมชาติมีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่วางอยู่บนชั้นดินบนสุด เสาเข็มไมโครไพล์เหล่านี้จึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปตามการเคลื่อนที่ของดิน แผ่นพื้นส่วนใหญ่ในบ้านเกรดจะเทแบบเสาหินด้วยแผ่นพื้นและคานที่หล่อเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรง รองพื้นแบบแข็งนี้จะไวต่อการตกตะกอนที่แตกต่างกันเมื่อระดับความชื้นใต้แผ่นพื้นไม่คงที่