เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับวิทยุสื่อสารเครื่องแดง

วิทยุสื่อสารเครื่องแดงใช้เทคโนโลยีต่างๆในการส่งและรับข้อมูล เทคโนโลยีเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้การใช้งานวิทยุประเภทนี้เป็นเรื่องง่ายมาก นอกจากนี้ด้วยเทคโนโลยีทุกประเภทคุณสมบัติต่างๆ จะรวมอยู่ในวิทยุเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า วิทยุสื่อสารเครื่องแดงแรกใช้เทคโนโลยีทั่วไปซึ่งทำงานบนช่องสัญญาณคงที่ การใช้เทคโนโลยีทั่วไปช่วยให้สามารถใช้ช่องสัญญาณเดียวได้ในแต่ละครั้งแม้ว่าวิทยุจะสามารถทำงานได้หลายช่องสัญญาณก็ตาม เมื่อสร้างวิทยุโดยใช้เทคโนโลยีนี้จะมีคุณสมบัติการสแกนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสแกน

วิทยุสื่อสารเครื่องแดงต้องการฟังหรือใช้สำหรับการส่งข้อมูล

การจัดเตรียมคุณลักษณะนี้จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ใช้ตัวเลือกช่องสัญญาณซึ่งต้องใช้เวลามากในการค้นหาช่องใดช่องหนึ่ง เทคโนโลยีอื่นที่ใช้สำหรับวิทยุสองทางคือเทคโนโลยีที่มีการเดินสายไฟ วิทยุสื่อสารเครื่องแดงจะรับความถี่ด้วยตัวเอง ในเทคโนโลยีประเภทนี้ช่องสัญญาณวิทยุจะทำงานตามโปรโตคอลเพื่อให้แน่ใจว่าการกำหนดช่องสัญญาณจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ในระบบวิทยุประเภทนี้โปรโตคอลจะใช้ช่องสัญญาณควบคุมเพื่อควบคุมการจัดสรรความถี่ให้กับวิทยุ

เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับวิทยุสองทาง วิทยุจะใช้ช่องสัญญาณเดียวในการส่งและรับข้อมูล วิทยุที่มีเทคโนโลยีนี้เป็นวิทยุที่ใช้กันมากที่สุดเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร วิทยุประเภทนี้เป็นวิทยุที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับการส่งข้อมูลในระยะทางสั้น ๆ เทคโนโลยีดูเพล็กซ์เมื่อใช้กับวิทยุสื่อสารเครื่องแดงทำให้มีช่องสัญญาณสองช่องที่แตกต่างกันช่องหนึ่งสำหรับส่งข้อมูลและอีกช่องหนึ่งสำหรับรับข้อมูล การใช้ช่องสัญญาณสองช่องแยกกันทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลหรือสัญญาณจะไม่รบกวนซึ่งกันและกัน เทคโนโลยีดูเพล็กซ์สามารถใช้ได้สองวิธีในวิทยุสองทาง

ประการแรกคือเทคโนโลยีฮาล์ฟดูเพล็กซ์ซึ่งวิทยุสื่อสารเครื่องแดง

สามารถส่งหรือรับสัญญาณได้ตลอดเวลา ประการที่สองคือเทคโนโลยีฟูลดูเพล็กซ์ซึ่งวิทยุสามารถส่งและรับสัญญาณพร้อมกันได้ เทคโนโลยีนี้ส่งผลให้การส่งข้อมูลเร็วขึ้น วิทยุสองทางใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร พวกเขาให้ผู้ใช้ส่งและรับสัญญาณผ่านช่องทางต่างๆ วิทยุสื่อสารเครื่องแดงเหล่านี้สามารถใช้งานได้หลากหลาย วิทยุเหล่านี้ใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสารและคลื่นวิทยุเหล่านี้มีความถี่ที่แตกต่างกัน ดังนั้นวิทยุสองทางจึงทำงานในความถี่ที่ต่างกัน ความถี่เหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละที่ นอกจากนี้อัตราการส่งข้อมูลยังขึ้นอยู่กับความถี่ที่วิทยุใช้

เมื่อใช้ความถี่ต่ำการส่งข้อมูลอาจเกิดขึ้นในระยะทางสั้น ๆ ในกรณีที่ใช้ความถี่สูงการส่งข้อมูลจะเกิดขึ้นในระยะทางที่มากขึ้น วิทยุสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยทั่วไปจะใช้สำหรับการสื่อสารในเครื่องบินและเรือในทะเล วิทยุเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมากในองค์กรทางทหารซึ่งใช้สำหรับการสื่อสารสองทาง วิทยุสื่อสารเครื่องแดง ยี่ห้อไหนดีนี้สามารถใช้ในสถานที่ห่างไกลที่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้เนื่องจากไม่มีโครงสร้างพื้นฐานและความถี่ที่ต้องการ วิทยุสามารถใช้ในการส่งสัญญาณเสียงได้อย่างชัดเจนในระยะทางไกล เพื่อจุดประสงค์นี้วิทยุเหล่านี้มีแถบด้านข้างเดียว